Naziv tvrtke:
Auto Remetinec d.d.
Sjedište tvrtke:
Karlovačka cesta 5/E
10020 Zagreb
Pravna forma:
Telefon:
+385 1 6141445
Fax:
+385 1 6141410
E-mail:
Matični broj:
080242177
Sudski registar:
OIB:
PDV-ID:
12933687795
IBAN:
BIC
GISA broj: