Naziv tvrtke:
Auto Remetinec d.d.
Sjedište tvrtke:
Remetinec 5f
10000 Zagreb
Pravna forma:
Telefon:
+385 1 6141445
Fax:
+385 1 6141410
E-mail:
Matični broj:
080242177
Sudski registar:
Matični broj subjekta:
PDV-ID:
3215440
IBAN:
BIC: