Naziv tvrtke:
Auto Remetinec d.d.
Sjedište tvrtke:
Remetinec 5f
HR-10020 Zagreb
Pravna forma:
Telefon:
01/6141-334
Fax:
01/6547-270
E-mail:
Matični broj:
Sudski registar:
Matični broj subjekta:
3215440
PDV-ID:
12933687795
Banka:
Zagrebačka banka d.d., Zagreb
Broj banke:
Broj računa:
2360000-1101232057
IBAN: